Additional Products and Services     DIfferent locations

 0031-0850021380        info@trippleaconsult.com

Story based leren geeft alle studenten een kans om verder te komen

Wat is storybased of Phenomenon based leren en hoe kom je daar verder mee.

De ideale school wil Talenten af te leveren aan de maatschappij. Waarbij ook de gap tussen basisonderwijs en vervolgonderwijs wordt weggenomen. De ideale leeromgeving zal dit nu juist sterk moeten ondersteunen, waarbij ook de docenten zichzelf gemakkelijkere kunnen ontwikkelen in vaardigheden die dit hogere doel versterken. Tegelijkertijd moet de leeromgeving aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, maar ook bij de praktijk/maatschappij (storybased leren). Bepaalde leerlingen hebben baat bij een specifieke leerwijze. Om alle leerlingen gelijke kansen te geven zich te ontwikkelen is het wenselijk leermethoden te kunnen ontwikkelen op maat. (persoonlijke leerweg) Het platform moet tevens de mogelijkheden bieden om gedetailleerd inzicht te krijgen in de kennis en vaardigheden(talenten) van de leerling(en); maar ook van de docent(en). Op die manier kan de docent en het management effectief sturen op de kwaliteit van het onderwijs, de aansluiting op de markt/maatschappij en trends en ontwikkelingen. Het is immers bewezen dat een dergelijke aanpak een veel hogere kwaliteit van het onderwijs en een hoger niveau van de leerlingen realiseert met een hoger slagingspercentage. Door meer en meer de kennis en vaardigheden van de medewerkers toe te passen binnen het onderwijs, en die kennis en vaardigheden te borgen en te laten ontwikkelen binnen het platform, bestaat een reële mogelijkheid dat de onderwijs instelling een significante kostenreductie kan toepassen op boeken en content die nu aangeschaft moeten worden. Die kosten kan de school nu verrekenen met het eigen platform. Op die manier wordt het platform niet primair een kostenverhaal maar ook een opbrengstenmodel. Belangrijk aspect is dat deze omgeving het leven van docenten makkelijker maakt en minder tijd kost kwa voorbereiding en nakijkwerk, de leerlingen het leuker vinden om op deze wijze te leren en het management een beter zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs. 

Voor Wie is story based leren
-Primair onderwijs
-Secondair onderwijs
-MBO/HBO en Universitair
-Speciaal onderwijs
-Beroeps gericht/professioneel onderwijs


Wat zijn de resultaten van storybased leren

Voordelen voor de docenten
-Gemakkelijk doelgerichte lessen maken
-Lessen met en van collega’s delen
-Gepersonaliseerde lessen en toetsen maken -Meer aandacht kunnen geven aan de leerlingen (coaching)
-Voorbereiding van lessen bestaat uit hergebruik les of gemakkelijk een les samenstellen. -Goed beeld of jou leerlingen de stof begrijpen, door hebben genomen. Hebben ze talent? -Je kan leerlingen op hun eigen leerlijn laten doorleren/groeien.
-Docent kan via een chatfunctie met de leerlingen communiceren (vragen, opmerkingen etc)
-Groepsopdrachten kunnen via het platform worden gemanaged en opgeslagen.

Voordelen voor de leerlingen
-Digitaal leren stimuleert leerlingen zelfstandig te leren en geeft ze focus (minder snel afgeleid)
-Doordat je storybased leren gemakkelijk kan aanbieden kan de leerling de stof veel beter begrijpen en onthouden. -De leerling kan op zijn eigen wijze binnen een leerlijn studeren. Bv. Als hij makkelijker leert via beeld, geluid of tekst, dit kan aangeboden worden, waardoor alle leerlingen gelijke kansen krijgen. Het algemeen niveau gaat daardoor uiteindelijk omhoog.
-De leerling kan overal digitaal inloggen in de leeromgeving (Cloud) zodat de leerling zowel thuis als op school kan leren.
-Middels de chatfunctie kan de leerling vragen stellen aan de docent. Die kan tot een bepaalde tijd antwoorden. Afhankelijk van de wensen van de school, kunnen de leerlingen ook onderling communiceren via het platform.
-Leerlingen kunnen in groepjes aan een opdracht werken in de leeromgeving. Ook kunnen er uitgewerkte documenten/verslag worden geupload (individueel en groepsverslag)case migratie en implementatie PKKY.pdf

Waarom kiest een MBO instelling PKKY voor Story Based leren. Lees via de download link het volledige verhaal. 

case migratie en implementatie PKKY.pdf