Additional Products and Services     DIfferent locations

 0031-0850021380        info@trippleaconsult.com

News

In December 2018 heeft TrippleA (Jan-Pieter Breugem (in opdracht van Havenbedrijf Amsterdam) de marktconsultatie ombouw patrouillevaartuigen naar Hybride aandrijftechnieken afgerond. Dit heeft met de hedendaagse en toekomstige technologieen dermate verrassende inzichten opgeleverd dat TrippleA die inzichten in 3 edities gaat publiceren . De eerste editie vindt plaats in jan. 2019.